پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا

تاریخ آگهی: ۹۹/۱۲/۰۲ شماره آگهی: 1627
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
درباره پروژه :
ویژگی ها پروژه:
پیشرفت ساخت : تکمیل شده
تعداد طبقات : 24
تعداد واحد : 597
تاریخ تحویل : 2016-12-30
مزیت ها

استخر روباز
امنیت خصوصی
پارکینگ
زمین بازی
گرمایش مرکزی

سایر توضیحات
پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا - مطابق با مقررات زلزله - گرمایش مرکزی - بسیار مجلل - زمین بازی - امنیت خصوصی - پارکینگ - استخر

اشتراک این مطلب