پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا

تاریخ آگهی: ۹۹/۱۲/۰۴ شماره آگهی: 1782
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
  • پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا
درباره پروژه :
ویژگی ها پروژه:
پیشرفت ساخت : تکمیل شده
تعداد طبقات : 17
تعداد واحد :
تاریخ تحویل : 2020-06-30
واحد های مسکونی :
: - متر مربع
`
مزیت ها

پارکینگ
دسترسی محلی
زمین های ورزشی
گرمایش مرکزی
نگهبانی

سایر توضیحات
پروژه ای مجلل در چانکایای آنکارا- دارای زمین های ورزشی - محل پیاده روی - گرمایش مرکزی - پارکینگ - نگهبانی- امنیت خصوصی - دسترسی محلی

اشتراک این مطلب