پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر

تاریخ آگهی: ۹۹/۱۲/۰۴ شماره آگهی: 1672
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
  • پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
درباره پروژه :
ویژگی ها پروژه:
پیشرفت ساخت : تکمیل شده
تعداد طبقات : 13
تعداد واحد : 130
تاریخ تحویل : 2020-03-30
واحد های مسکونی :
پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
1 خواب : 62 - 62 متر مربع
پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
2 خواب : 86 - 109 متر مربع
۲ خواب : 86 - 109 متر مربع
پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
۳ خواب : ۱۲۳ - ۱۳۸ متر مربع
پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر
۳ خواب : ۱۲۳ - ۱۳۸ متر مربع
`
مزیت ها

امنیت خصوصی
دسترسی محلی عالی
گرمایش مرکزی
مطابق با مقررات زلزله

سایر توضیحات
پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر- مطابق با مقررات زلزله - گرمایش مرکزی - بسیار لوکس - امنیت خصوصی - دسترسی محلی عالی

اشتراک این مطلب