پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه

تاریخ آگهی: ۹۹/۱۱/۲۹ شماره آگهی: 1610
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
  • پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
درباره پروژه :
ویژگی ها پروژه:
: درحال تکمیل
: 16
: 253
: 2021-06-30
واحد های مسکونی :
پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
1 خواب : ۷۶ - ۷۶ متر مربع
پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
2 خواب : 111 - 111 متر مربع
پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه
3 خواب : ۱۸۸ - ۱۸۸ متر مربع
۴ خواب : ۲۲۹ - ۲۲۹ متر مربع
`
مزیت ها

امنیت خصوصی
پارکینگ
زمین بازی
گرمایش مستقل
منظره جزایر

سایر توضیحات
پروژه ای شیک در شهر استانبول ترکیه - مطابق با مقررات زلزله - گرمایش مستقل - بسیار لوکس - منظره جزایر - زمین بازی - امنیت خصوصی-پارکینگ

اشتراک این مطلب