پروژه ای لوکس در ینی محله ی آنکارا

تاریخ آگهی: ۹۹/۱۲/۰۵ شماره آگهی: 1808
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
  • پروژه ای در ینی محله ی آنکارا
درباره پروژه :
ویژگی ها پروژه:
پیشرفت ساخت : در حال ساخت
تعداد طبقات : 28
تعداد واحد : 613
تاریخ تحویل : 2021-12-30
مزیت ها

امنیت خصوصی
پارکینگ
زمین بازی
گرمایش مرکزی
محل پیاده روی

سایر توضیحات
پروژه ای لوکس در ینی محله ی آنکارا - محل پیاده روی - گرمایش مرکزی - پارکینگ - امنیت خصوصی - دسترسی محلی- طبق مقررات زلزله- زمین بازی

اشتراک این مطلب