پروژه ای مجلل در محله بورنوا در ازمیر

پروژه ای مجلل در محله بورنوا در ازمیر

پروژه ای مجلل در محله بورنوا در ازمیر - مطابق با مقررات زلزله - گرمایش مستقل - دارای استخر سرپوشیده - دسترسی آسان به مرکز شهر - امنیت خصوصی - دارای تراس - نزدیک به مراکز خرید

ترکیه » ازمیر » بورنوا

پروژه ای لاکچری در محله قاضی امیر در ازمیر

پروژه ای لاکچری در محله قاضی امیر در ازمیر

پروژه ای لاکچری در قاضی امیر در ازمیر - گرمایش مرکزی - بسیار لاکچری - زمین بازی - امنیت خصوصی - پارکینگ - استخر- دسترسی آسان به مرکز شهر- نردیک به فرودگاه

ترکیه » ازمیر » قاضی امیر

خانه دوبلکس 170 متری در اورلا ازمیر

خانه دوبلکس 170 متری در اورلا ازمیر

خانه 170 متری در اورلا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - نزدیک به دریا - نمای زیبا

ترکیه » ازمیر » اورلا

خانه 105 متری در اوده‌میش ازمیر

خانه 105 متری در اوده‌میش ازمیر

خانه 105 متری در اوده‌میش ازمیر - منظره زیبا - نمای شهر

ترکیه » ازمیر » اوده‌میش

خانه 55 متری لوکس در بایراکلی ازمیر

خانه 55 متری لوکس در بایراکلی ازمیر

خانه 55 متری لوکس در بایراکلی ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - خانه نقلی و جمع جور - مناسب افراد مجرد - نمای جذاب - بهترین لوکیشن

ترکیه » ازمیر » بایراکلی

خانه 55 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 55 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 55 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای زیبا - در بهترین لوکیشن - مناسب برای افراد مجرد

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 150 متری دوبلکس در بالچوا ازمیر

خانه 150 متری دوبلکس در بالچوا ازمیر

خانه 150 متری دوبلکس در بالچوا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - چشم انداز زیبا - زمین بازی - منظره زیبا

ترکیه » ازمیر » منه‌من

خانه 85 متری لوکس در منه‌من ازمیر

خانه 85 متری لوکس در منه‌من ازمیر

خانه 85 متری لوکس در منه‌من ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به مترو - در مرکز شهر - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا

ترکیه » ازمیر » منه‌من

خانه 157 متری زیبا در اوده‌میش ازمیر

خانه 157 متری زیبا در اوده‌میش ازمیر

خانه 157 متری زیبا در اوده‌میش ازمیر - با قیمت مناسب

ترکیه » ازمیر » اوده‌میش

خانه 110 متری در منه‌من ازمیر

خانه 110 متری در منه‌من ازمیر

خانه 110 متری در منه‌من ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - در مرکز شهر - نمای زیبا - منظره شهر - چشم انداز زیبا - باغ

ترکیه » ازمیر » منه‌من

خانه لاکچری 135 متری در منه‌من ازمیر

خانه لاکچری 135 متری در منه‌من ازمیر

خانه لاکچری 135 متری در منمن ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - دارای استخر - زمین تنیس - زمین بازی - باشگاه بدنسازی - باغ

ترکیه » ازمیر » منه‌من

خانه شیک 110 متری در منمن ازمیر

خانه شیک 110 متری در منمن ازمیر

خانه شیک 110 متری در منمن ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک به مترو - در مرکز شهر - نمای شهر - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا

ترکیه » ازمیر » منمن

خانه استخردار 150 متری در منمن ازمیر

خانه استخردار 150 متری در منمن ازمیر

خانه استخردار 150 متری در منمن ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - نزدیک به مترو - دارای استخر - باشگاه ورزشی

ترکیه » ازمیر » منمن

خانه 110 متری در منمن ازمیر

خانه 110 متری در منمن ازمیر

خانه 110 متری در منمن ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نزدیک مترو - در مرکز شهر - نمای شهر - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - استخر - باغ

ترکیه » ازمیر » منمن

پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر

پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر

پروژه ای لوکس در کارشیاکای ازمیر- مطابق با مقررات زلزله - گرمایش مرکزی - بسیار لوکس - امنیت خصوصی - دسترسی محلی عالی

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

پروژه ویلایی مدرن در اورلا ازمیر

پروژه ویلایی مدرن در اورلا ازمیر

پروژه ویلایی مدرن در اورلا ازمیر - بسیار لاکچری - طراحی روز دنیا - چشم انداز زیبا - نگهبانی - در منطقه ای خوش آب و هوا

ترکیه » ازمیر » اورلا

پروژه ای زیبا در هالکاپینار ازمیر

پروژه ای زیبا در هالکاپینار ازمیر

پروژه ای زیبا در هالکاپینار ازمیر - دارای زمین های ورزشی - باشگاه تناسب اندام - محل پیاده روی - پارکینگ - نگهبانی- نزدیک به بیمارستان- نزدیک به مراکز خرید - مجهز به استخر-مرکز شهر

ترکیه » ازمیر » هالکاپینار

پروژه ای مدرن در ازمیر ترکیه

پروژه ای مدرن در ازمیر ترکیه

پروژه مدرن در ازمیر ترکیه - دارای زمین های ورزشی - نمای دریا - باشگاه تناسب اندام - محل پیاده روی - گرمایش مرکزی - پارکینگ - نگهبانی

ترکیه » ازمیر » چینارلی

خانه 140 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 140 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 140 متری در کاراباغلار ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - منظره زیبا - نزدیک فرودگاه - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کاراباغلار

خانه 115 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 115 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 115 متری در کاراباغلار ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کاراباغلار

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 95 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نزدیک به دریا - منظره زیبا

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره طبیعت - چشم انداز زیبا - نمای دریا - زمین بازی

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 145 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل دریایی - منظره طبیعت - نمای شهر

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نمای شهر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره زیبا

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 144 متری در بارنوا ازمیر

خانه 144 متری در بارنوا ازمیر

خانه 144 متری در بارنوا ازمیر - نزدیک به حمل ونقل عمومی - نزدیک به مترو - نمای شهر - نمای دریا - چشم انداز زیبا - نزدیک فرودگاه - نزدیک دریا - استخر

ترکیه » ازمیر » بارنوا

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - منظره زیبا - چشم انداز شهر - زمین بازی - نگهبانی

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 162 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 162 متری در کاراباغلار ازمیر

خانه 162 متری در کاراباغلار ازمیر - نمای شهر - منظره زیبا - زمین بازی - نزدیک به حمل و نقل عمومی

ترکیه » ازمیر » کاراباغلار

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر

خانه 100 متری در کارشیاکا ازمیر - نزدیک به حمل و نقل عمومی - نمای شهر - چشم انداز زیبا - پارکینگ - آسانسور

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر

خانه 80 متری در محله چیگلی ازمیر-استخر شنا (داخل سالن)-استخر شنا (باز)- کف پارکت - دزدگیر (دزد) - کاغذ دیواری - جکوزی - تهویه مطبوع - سیستم دوربین

ترکیه » ازمیر » چیگلی

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۸۵ متری دو خوابه در ازمیر ضد زلزله نزدیک به دانشگاه

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر

خانه ۶۰ متری یک خوابه در ازمیر ضد زلزله و نزدیک به دانشگاه

ترکیه » ازمیر » کارشی یاکا

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر

خانه ۱۳۰ متری دو خوابه در ازمیر در مجتمع دانشجویی برای محصلان. این مجتمع دارای ۳۵۰ واحد است.

ترکیه » ازمیر » منمن

خانه مبله ۵۸ متری در بارنوا ازمیر

خانه مبله ۵۸ متری در بارنوا ازمیر

خانه مبله ۵۸ متری در ازمیر در یکی از بهترین محله ها با ویو فوق العاده در نزدیکی مراکز خرید

ترکیه » ازمیر » بارنوا

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر

ملک ۱۰۰ متری دو خوابه در ازمیر در مرکز شهر با منظره فوق العاده

ترکیه » ازمیر » کارشیاکا

خانه ۷۵ متری یک خوابه در بارنوا ازمیر

خانه ۷۵ متری یک خوابه در بارنوا ازمیر

خانه ۷۵ متری یک خوابه در ازمیر با امکانات کامل و دسترسی فوق العاده

ترکیه » ازمیر » بارنوا

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر

خانه ۶۰ متری مبله در ازمیر یک خوابه با امکانات کامل در مجتمع ای زیبا و لوکیشن عالی

ترکیه » ازمیر » بارنوا

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر

خانه ۶۵ متری ۱ خوابه در ازمیر با دید فوق العاده زیبا به جنگل واقع شده در منطقه آتاتورک

ترکیه » ازمیر » نارلیدر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر

خانه لوکس ۹۰ متری در ازمیر دارای دو خواب در مجتمعی با امکانات کامل و همچنین دارای سیستم هوشمند خانه و دارا بودن محوطه ۴۵۰۰ متری ورزشی

ترکیه » ازمیر » قاضی میر

خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر

خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر

خرید خانه 160 متری دو خوابه در ازمیر ترکیه، دارای سالن مجهز بدنسازی و نزدیک ساحل و در نزدیکی فرودگاه در مرکز شهر

ترکیه » ازمیر » قاضی امیر